Da, prvi Sekiromet se održao 15.septembra u Zagrebu – na Dacia Pikniku: