PRAVNI POUK ZA UPORABO SPLETNE STRANI www.axe-throwing.si

Lastnik strani www.axe-throwing.si ter blagovnih znamk AXE THROWING EUROPE™ /  SEKIROMET™ (v nadaljevanju ATEU) je

Proactivita, inštitut za proaktivno življenje
Dunajska cesta 76
1000 Ljubljana
Matična številka: 6037534000
Davčna številka: SI 39372758

Blagovne znamke, zasnova, potek in vsebina iger ter vsebina spletnih strani so zaščiteno avtorsko delo, vsako kopiranje, povzemanje ali uporaba brez pisnega dovoljenja je prepovedana!

Oblikovanje, urejanje besedil in tehnična izvedba spletne strani: © Oglaševalska agencija Connecta, www.connecta.si – ter Enigmarium d.o.o., Mice d.o.o. in inštitut Proactivita

Fotografije: slikovni arhivi ter osebni arhivi avtorjev, za katere so pridobljene pravice do objave.
Kopiranje in kakršna koli druga uporaba fotografij, tekstov ter drugih vsebin ali delov vsebin spletne strani je najstrožje prepovedana in predstavlja kršenje avtorskih pravic.

Pogoji uporabe

Spletna stran www.axe-throwing.si ponuja osnovne informacije in rezervacijo kapacitet igre AXE THROWING EUROPE™ /  SEKIROMET™

Ti pogoji uporabe veljajo od 27.10.2018

Splošni pogoji uporabe veljajo tudi za Facebook strani ter Instagram profile ATEU.

Dostop uporabnika do spletnega mesta www.axe-throwing.si in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji in ostali v Sloveniji veljavni področni predpisi.

Uporabnik portala je vsak obiskovalec spletne strani in tisti, ki zastavi vprašanje preko maila ali kontaktnega obrazca, s prijavo na e-novice ali s klicem na brezplačno telefonsko številko.

Z vstopom na spletno stran uporabnik potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji, da z njimi soglaša in da ga ti pogoji zavezujejo. V primeru, da se uporabnik ne strinja s splošnimi pogoji uporabe upravljalec predlaga, da uporabnik spletno stran zapusti.

Upravitelj si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev uporabe. Ob vsaki njihovi spremembi, bo spremenjen tudi datum njihove veljavnosti.

Upravitelj spletne strani si pridržuje do pravice izbire, na katera vprašanja uporabnikov bo odgovoril in v kakšnem roku. Odškodninska odgovornost za primer pasivnosti ali časovne zakasnitve pri podajanju odgovorov je izključena.

Upravitelj spletne strani si bo prizadeval zagotavljati ustrezne tehnične pogoje, ki uporabnikom spletne strani zagotavljajo nemoteno uporabo. Za primer vzdrževanja spletne strani, si upravitelj pridržuje pravico do časovnih prekinitev dostopnosti. Odgovornost upravitelja za kakršnokoli škodo zaradi prekinitve delovanja spletne strani oz. njene nedostopnosti iz kakršnegakoli razloga je v celoti izključena. Se pa upravitelj spletnega portala v naprej opravičuje zaradi morebitnih neprijetnosti.

Uporabniki uporabljajo spletno stran na lastno odgovornost, zato je izključena vsakršna odgovornost upravitelja za kakršnokoli škodo, ki bi uporabniku ali tretji osebi nastala zaradi uporabe spletne strani ali v zvezi z njo.

Za spletne strani, na katere obstaja povezava iz spletne strani ali Facebook strani, in jih lastnik oz. upravljalec ne nadzoruje, odgovarja izključno njihov ponudnik.

VSEBINE UPORABNIKOV

Vsebine uporabnikov so vsa dela (komentarji, slike, vzdevki ipd.), ki jih uporabnik posreduje na spletno stran, na kakršenkoli način. Za vsebine objav in morebitne posledice odgovarjajo izključno avtorji oz. uporabniki. Uporabnik se zaveže, da bo pri objavi vsebin na spletni strani spoštoval trenutno veljavne predpise, zlasti pa določbe o kazenski odgovornosti in avtorskih pravicah.

Uporabnik z posredovanjem vsebin izrecno dovoljuje njeno javno objavo, ter brezplačno, izključno in do preklica, prenaša materialne avtorske pravice na lastnika spletne strani.

Pri uporabi spletne strani in posredovanju vsebin je prepovedana in se šteje za zlorabo:

– vsakršna diskriminacija na osnovi rasne, narodnostne, verske, politične ali spolne usmerjenosti;
– izvajanje kakršnihkoli aktivnosti v nasprotju z zakonodajo;
– kakršnokoli nadlegovanje, okrnitev časti in dobrega imena, obrekovanje ali lažniva obdolžitev tretjih oseb z uporabo spletnega portala;
– objava osebnih podatkov drugih uporabnikov ali oseb;
– posredovanje vsebin s tretjimi osebami, ki z objavo oz. posredovanjem ne soglašajo
– uporabe spletne strani v reklamne namene (oglaševanja) brez predhodnega pisnega soglasja upravljalca portala. Za oglaševanje se pojmuje tudi dejanje, ko posameznik ali skupina večkrat izpostavi slogan, povezavo na drugo spletno stran, storitev ali servis v sporočilih, podpisih in komentarjih.

Za vsebine, ki jih na spletni strani objavljajo obiskovalci, ponudnik storitev in skrbnik ne odgovarjata. Za neprimerne, žaljive ali kaznive vsebine nosi pravne posledice avtor, ki je objavil vsebino. Upravljalec si pridrži pravico brez utemeljitve umakniti vsebine, ki so po njegovem mnenju neprimerne oziroma pozvati pristojne institucije k ukrepanju. Upravljalec umakne sporočila komentarje in druge vsebine za katere oceni, da so v nasprotju z zakonskimi določbami in temi pogoji uporabe. Enako stori, če od prizadete osebe prejme zahtevo v pisni obliki, pri čemer se šteje za pisno tudi elektronsko sporočilo.

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Vsi osebni podatki pridobljeni preko spletne strani bodo obravnavani skladno s določili veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Upravljalec se zavezuje varovati zasebnost uporabnikov v skladu s Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov GDPR.

Z uporabo spletne strani se uporabnik strinja, da se njegovi osebni podatki obdelujejo in uporabljajo z namenom zagotavljanja storitev spletne strani in za tekoče obveščanja uporabnikov o novicah, ki jih lahko uporabnik kadarkoli odjavi.

AVTORSKE PRAVICE

Vsebina spletnih strani (slike, grafike, teksti in drugi dokumenti), so predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Lastnik vsebin je zavod Proactivita ali drugi viri, ki so dovolili njihovo uporabo.

Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, razpečevanje ali drug način reproduciranja brez pisnega soglasja lastnika.

AVTORJI SPLETNE STRANI

Oblikovanje, urejanje besedil in tehnična izvedba spletne strani:
© Oglaševalska agencija Connecta, www.connecta.si ter Enigmarium d.o.o., Mice d.o.o. in inštitut Proactivita

V DRUGO DRŽAVO USMERJENA DEJAVNOST

www.axe-throwing.si je namenjene tako slovenskemu kot tujemu trgu.

PIŠKOTKI

Ta spletna stran za svoje delovanje uporablja spletne piškotke. Če želite spremeniti nastavitve piškotkov lahko kliknite na odpri nastavitve.
V primeru, da ste potrdili uporabo spletnih piškotov na spletni strani bodo v vaš brskalnik naloženi sledeči piškoti:
– ndp-check, shranjena informacija o dovolitvi piškotov
Ta piškotek bo shranjen tudi v primeru, če se odločite, da piškotkov ne dovolite in ste označili možnost shranjevanja nastavitev.
WordPress content management system nastavi naslednje piškotke:
– wordpress_test_cookie, testni piškot za preverjanje delovanja
V primeru, če na strani pustite kak komentar se vaš elektronski naslov, ime in spletna stran, ki jih vnesete v obrazec shranijo, da vam jih naslednjič ni treba vpisovati:
– wordpress_email
– wordpress_name
– wordpress_website

Druge spletne strani, ki nastavljajo piškotke:
– Google Analytics, ustvari štiri piškotke v katere shrani unikatno identifikacijsko številko
– Facebook, v primeru, če ste prijavljeni na Facebook
– YouTube, v primeru, če predvajate kakšno video vsebino, ki je vključena na spletno stran.